MEDIA PSYCHOLOGY – at Hogeschool Utrecht

af Simone Lilmoës, 7.semester, TVM

FAGENE

 • Et semester er opdelt i blok A og blok B. Hver blok består af 3 fag (altså i alt 6 fag = 30 ects)
 • For efterårssemestret 2015 hed disse:
  • Cognitive Psychology of the Media
  • The Effects of Mass Media
  • Mass Media & Mass Persuasion
  • Psychology of News Framing
  • Psychology of Cyberspace
  • Psychology of Social Media
 • I hvert fag har man ugentligt:
  • 1 x lecture
  • 1 x tutorial class

Hver af disse varer max 2 timer. Dvs. max 12 timers undervisning om ugen – ofte mindre.

 

 • Denne minor er en god blanding af psykologi, sociologi, marketing, kommunikation og medier. Den er derfor meget bred og man kommer vidt omkring.

 

 

FORDELE

 • Får et andet perspektiv på medier
 • Udvider ens forståelse for hvordan forskellige medier (inkl. social media) påvirker seere, læsere, brugere, politikere, samfund mm.
 • Giver indsigt i hvad man som ”medieproducent” skal gøre sig af overvejelser om effekterne af ens produkt
 • Får styrket sine skrivefærdigheder inden for essay-genren
 • Får styrket sin argumentation
 • Får bedre kendskab til videnskabelig metode og opgaveskrivning
 • Der er mulighed for fordybelse inden for områder, der er relevant for ens uddannelse. De fleste af fagene indeholder researchprojekter, hvor man selv eller i grupper dykker ned i problematikker, som man interesserer sig for. Det gør at man har indflydelse på, hvad man i sidste ende kommer til at vide mest om og dermed kan fordybe sig i et emne/område, der giver mening ift. ens egen baggrund og fremtid

ULEMPER

 • De fleste af de medstuderende er ret unge 20-23. Af den grund er det ret oplagt at tage denne minor på 3.semester (og ikke 7.)
 • Niveauet er ikke specielt højt og der er en lidt sløv kultur for at deltage aktivt i timerne.
 • I løbet af en uge har man ikke specielt meget undervisning, så langt størstedelen af energien skal bruges på ”selvstudium” – at læse, indhente research, skrive opgaver og lave præsentationer. På den ene side giver det frihed, på den anden side kræver det en vis selvdisciplin.
 • Det eneste fag, der er virkeligt relevant for journaliststuderende eller TVM’ere er ”Psychology of News Framing”. Resten er perifært relaterede, men kan med fordel tages hvis man fx ønsker at arbejde med netmedier når man er færdiguddannet.

 

DET FAGLIGE UDBYTTE

 • Afhænger meget af ens egen indstilling og selvdisciplin
 • Spændende, men er ikke nødvendigvis særligt relateret til DMJX-uddannelse

OM SKOLEN

 • Beliggende i udkanten af Utrecht (en af de største og hyggeligste byer i Holland)
 • Man kan enten cykle eller tage bus (busserne kører hele tiden)
 • Gode omgivelser og faciliteter
 • Hogeschool er ikke et universitet / som DMJX. Der er ikke de samme strenge adgangskrav/optagelsesprøver. Derfor er niveauet lavere og undervisningen passer nok bedre til 3.semester end 7.semester. Til gengæld er tonen forholdsvis uformel, og underviserne er lydhør og åbne for inputs (ikke som rigide universitetssystemer)

 

 

PERSONLIG OPLEVELSE

Det generelle niveau blandt de medstuderende var forholdsvis lavt (de hollandske elever trak niveauet ned, de internationale fra udenlandske universiteter trak niveauet op). Derudover var der generelt heller ikke den samme motivation for at lære, som der er på DMJX. Dette var noget demotiverende, når man er vant til DMJX-standarder. Når det så er sagt, har jeg personligt været rigtigt glad for undervisningens indhold. Jeg har fået nogle vildt interessante inputs og et helt andet perspektiv på medier, som jeg helt sikkert vil gøre brug af fremover.