En eventyrlig by i et russisk bureaukrati

Af: Alexander Thorup Jensen

Et semester på Moscow State University er på mange måder et møde med en anden virkelighed. Selvom det er Ruslands klart største universitet, vil du sandsynligvis flere gange i løbet af dit semester tænke ”hvad er det lige, der foregår her?”

Selvom Moskva er i en rivende udvikling, er der stadig mange ting, der sidder fast i Sovjet-dagene, og du vil blive udsat for en del kompliceret papirarbejde. Til gengæld skal Julia, den internationale koordinator på MSU, have stor ros for at tilkoble forskellige søde frivillige til at hjælpe dig igennem det russiske bureaukrati.

Et semester i Moskva vil uden tvivl udfordre og øve din tålmodighed. Hvis du udelukkende tænker på at modtage den bedst mulige undervisning, bør du nok overveje, om du ikke bare skal blive hjemme. Undervisningen foregår i små hold på et ikke superhøjt niveau, så det bør være til at følge med. Til gengæld kan et ophold i Moskva give dig SÅ MANGE andre lærdomme og oplevelser.

Den journalistiske lærdom er nærmest ikke-tilstedeværende. Omvendt er stort set alle fagene kommunikationsrettet eller medievidenskabelige. Hvis du ønsker at supplere dine få obligatoriske skoletimer, afholder fakultetet flere mediekongresser, som du kvit og frit kan tage til – det gjorde jeg, og det var rigtig interessant og givende. Det giver dig også mulighed for at skabe relationer til nogle af verdens bedste medieforskere, som måske vil komme dig til gavn senere i din karriere.

Som sagt er det ikke undervisningen, du skal tage afsted for – det er alt det andet! Jeg tog afsted på egen hånd, og det er jeg glad for. Jeg har brugt megen tid på at lave mine russisk-lektier på fakultetet, hvor jeg har mødt en del unge studerende russere, der læser der til dagligt, og de er sindssygt søde og imødekommende – især når de finder ud af, at du er udlænding. Jeg har i hvert fald fået mange søde og gode russiske – og internationale – venner, som jeg er meget glad og taknemmelig for.

Tager du til Moskva, kommer du til at bo i én af verdens smukkeste, mest fantastiske og interessante byer i både vores samtid, fortid og fremtid. Du får mulighed for at forstå den russiske mentalitet på en måde, som du ikke kan læse dig til. Du vil mærke ungdommens mod og modstand, og du vil hver dag blive mødt af de gigantiske forskelle mellem det moderne Rusland og det bureaukratiske og totalitære Sovjet.

Hvis du overvejer at tage et semester i udlandet, så kan jeg kun give min bedste anbefaling. Det er en enestående mulighed for at tillære dig vigtige menneskelige og faglige egenskaber, samtidig med at du får oplevelser for livet.

Og hvis du tager til Moskva, så start allerede med at lære lidt russisk, når du beslutter dig for at tage af sted! Én af de ting, jeg ville have gjort om, var at starte med russisk længe før, jeg tog afsted. Du vil møde en virkelighed, hvor meget få udenfor fakultetet snakker andet end russisk, så vil hurtigt få trænet dit russisk. Desuden kan jeg på det kraftigste anbefale, at du tager imod tilbuddet om russiskundervisning på MSU, selvom DMJX ikke giver dig ECTS-point for det. Du vil have så få timer i dine obligatoriske fag, at du på sigt vil kede dig uden russiskundervisning til at fylde kalenderen lidt ud, og du vil hurtigt finde ud af, at et minimum af russisk er et absolut must, for du kommer ikke lige så langt med dit engelske, som du måske er vant til.

Selvom undervisningen i flere af fagene ikke er, hvad man kan forvente af Ruslands største universitet, kan du stadig godt tage en masse lærdom med hjem – men det kræver en indsats fra dig selv. Sørg for at tage på udflugter – både i og udenfor Moskva. Tag på de mange fantastiske og spændende museer og sug så meget til dig, som du overhovedet kan.

Sidst, men ikke mindst, så forbered dig på, hvad der møder dig. Og forbered dig samtidig på, at du aldrig ved, hvad der møder dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *