Ryerson University

Af Mads Hollesen Nørtoft (TVM-studerende)

Da jeg gik på på Ryerson University i Toronto, Ontario, Canada i efterårssemesteret 2014, gik jeg målrettet efter fag, som kunne supplere min uddannelse til tilrettelægger på DMJX i Emdrup. Dvs. jeg søgte fag, som kunne udvide min faglige horisont, med fag som DMJX ikke tilbyder. Det foregår ved, at Ryerson udbyder en række fag, jeg som udvekslingsstuderende kunne vælge imellem i prioriteret rækkefølge. Det var dog ikke før jeg ankom til Ryerson, at jeg fik at vide, hvilke fag jeg havde fået. Heldigvis fik jeg de fag, jeg havde ønsket mig, men den sene tilbagemelding gav nogle udfordringer, som er beskrevet i gennemgangen af fagene. De første to uger har man mulighed for at skifte fag, hvis man efter at have været til introduktionstimer, vurderer, at det ikke er det rette for en.

Grundlæggende foregår det på Ryerson således, at man har undervisning, hvor teori gennemgås, og så er der ellers assignments, dvs. opgaver, der bygger på teorien. Summen af resultaterne af disse assignments ligger til grund for den endelige karakter. Det fremgår af kursusbeskrivelserne, hvor meget hver enkel opgave tæller i procent til den endelige karakter.

Jeg havde i alt tre fag, som jeg i det følgende vil forsøge at beskrive og vurdere:

  1. Intermediate Audio Production.
  2. Writing for Factual and reality Programs
  3. Independent Production
  1. Yderst givtigt for mig som kommende VJ. På DMJX er der minimal fokus på lyd. Både teoretisk og praktisk. Jeg har nu en meget større forståelse for, hvad lyd er på et teoretisk og endda filosofisk plan. Samtidig har jeg lært hands on teknikker. Både ift. lydoptagelse og redigering i Pro Tools, som er professionel software til lyd. Det skal siges, at det var lidt svært i starten, da det ikke er begynderkurset, men mellemtrinskurset jeg havnede i, jf. intermediate. Det har til tider været frustrerende ikke at kunne håndtere softwaren, men i det store billede har kurset været en øjenåbner, og jeg har lært meget anvendelige metoder til at forbedre lydoptagelser, ligesom jeg har større forståelse for selve lydoptagelsen i forskellige situationer. Kurset har stor fokus på optagelse af musik i et studiemiljø, så det har været lidt en Dr.Dre agtig oplevelse, med en masse knapper at dreje på. Herudover er der fokus på diverse mikrofontyper og deres egenskaber. En af opgaverne lød på at lave lyd til video, som var specielt interessant.
  1. Skrivekurset er det mindst givende af de tre fag. Meget af det, vi lavede og lærte, kendte jeg i forvejen til fra DMJX. En del af forklaringen er nok, at jeg var på udveksling på 7. semester og altså havde været igennem grunduddannelsen og halvandet års praktik. Der var stor fokus på opsætningen, valg af font (Courier) og forkortelser til angivelse af eksempelvis Narration (NARR). Man lærer således international anerkendt formalistisk opstilling til manus skrivning. Delopgaverne bestod i at skrive manuskripter til korte indslag i faktagenren. De skulle være skrevet på baggrund af research og interviews af selvvalgte emner. Til den afsluttende opgave fik vi udleveret transskriberinger af interviews fra virkelige episoder af realityserier. Opgaven bestod i at udvælge stumper og stykker og sætte dem sammen, så det til sidst var et helt program på ca. 30 minutter (inkl. reklamer).

Kurset gav indblik i Nordamerikansk etik. De har ikke noget imod at lægge ordene i munden på folk. Specielt i reality genren. Herudover kan det siges, at deres definition af fakta på nogle områder svarer til, hvad vi i Danmark vil kalde reality.

  1. Rigtig fedt fag, hvor man kan lave lige, hvad man vil (fiktion, fakta, musikvideo, performance you name it). Jeg endte med at lave en 10 minutters dokumentar på egen hånd. I starten var det svært at skulle finde på en ide. Jeg vidste ikke, hvilke fag jeg ville få, inden jeg kom på skolen. I første undervisningstimer blev det fra undervisernes side sagt, at vi nu var havnet i det fag, vi havde brugt hele sommerferien på at forberede, så jeg var overrumplet til at starte med. Men da jeg først var kommet i gang, var det hårdt og tidskrævende, men ekstremt lærerigt på adskillige punkter. Også i forbindelse med mit kommende BA projekt, som vil minde om dette fag, bare med længere længde. Niveauet på holdet var meget svingende. Enkelte havde lavet noget super flot og lækkert, mens andre producerede noget, der lignede mediefag på HF-niveau. Feedbackkulturen er langt fra DMJX, hvilket nok hænger sammen med, at det er et universitet, og eleverne på den måde er mere ansvarlige for egen læring. Jeg må dog sige, at underviserne tager fløjlshandsker på og ikke fortæller deres elever, når noget er for ringe. Dette kan hænge sammen med, at eleverne betaler temmelig store summer for at gå på skolen. Bedømmelsesniveauet svarer ikke til DMJX. Det er langt nemmere at score høje karakterer her end på DMJX. En forklaring herpå kan dog være, at dette er mit 7. semester, og jeg således har været igennem tre semestre samt praktik inden.

Der bliver gjort rigtig meget fra universitets side for at hjælpe udvekslingsstuderende på vej. Der bliver arrangeret ture til Niagara Falls, et gigantisk tivoli uden for Toronto, byture og en masse andet. Det er frivilligt at deltage, så det er, hvad man gør det til. På introduktionsdagen blev der udleveret pjecer med alverdens tænkelig info om byen og steder til at få hjælp til alt fra engelsk hjælp til hjemve. Personligt boede jeg i en bolig jeg selv fandt i Little Italy. Her boede jeg sammen med adskillige nationaliteter, som alle var i arbejde. Italienere, spaniere, franskmænd, canadiere. Et meget godt billede af hvad Toronto er: Mega multikulturelt. Da jeg blev 30 år herovre, var det nok meget godt, taget i betragtning at mange af eleverne på Ryerson er under 25 og enkelte 19 og dermed lige har fået lov til at købe øl lovligt.

En aktivitet, jeg nød at deltage i, var indendørs fodbold en gang om ugen. Jeg spillede på et hold bestående af udvekslingsstuderende, som var en fed måde at lære folk at kende på. Samtidig kunne vi vise canadierne, hvordan man spiller fodbold :). I finalen i vores gruppe mødte vi det andet hold bestående af udvekslingsstuderende- enough said! Samlet set har det været spændende at bo i Nordamerika. Canadierne er meget høflige, grænsende til det komiske. De synes selv, at de adskiller sig fra USA, men kommende fra Europa, virker her temmelig amerikansk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *